České dráhy a.s., ČD Cargo, a.s., SŽDC a Federace vlakových čet

pořádají sportovní akci

 

Bowling 2019

 

XIV. ročník turnaje železničářů

 

 

ve dnech 10. – 11. dubna 2019

 

Hraje se v bowlingové herně Kantýna POLDI Kladno

(Obchodní centrum CENTRAL KLADNO)

 

Časový program:

10. dubna

- do 11:30 příjezd účastníků

- od 11:30 prezentace a losování na dráhy

- 12:00 zahájení turnaje

- 18:00 ukončení prvého hracího dne

- 19:00 večeře

- 20:00 společenský večer

 

11. dubna

- 8:00 snídaně

- program dle výsledků předchozího dne

 

Turnaj je určen především pro hráče začátečníky a mírně pokročilé.

        

 

Startovné pro každého účastníka akce je 300,- Kč.

 

 

Závazné přihlášky na předepsaných tiskopisech přijímá prezidium FVČ nejdéle do 1.3.2019, nebo do naplnění plánované kapacity.

 

Přihláška na akci zde .

 

 

 

 

 

 

 

Upřesnění termínu zátěžové turistiky

 

Prezidium Federace vlakových čet upozorňuje, že v plánu sportovních akcí na letošní rok došlo u akce „Zátěžová turistika okolím Blaníku“ 

k upřesnění termínu konání a akce proběhne ve dnech

12. - 14. července 2019

 

 

 

 

 

 

 

Termíny sportovních a kulturních akcí P-FVČ v roce 2019

 

 

Prezidium FVČ na svém zasedání určilo sportovní a kulturní akce, které bude ve spolupráci s ČD, ČD Cargo a SŽDC pořádat v roce 2019.

 

Akce a jejich upřesněné termíny jsou následující:

 

Bowling XIV. ročník:

Celostátní turnaj železničářů v bowlingu ve dnech 10. - 11. 4.

Kladno.

 

Turistika:

XIX. ročník turistického hvězdicového pochodu ve dnech 2. - 5. 5.

„Děčínsko“ - Tiské stěny, Děčínský Sněžník, NPSS Radroute (Německo).

 

Cykloturistika:

VI. ročník hvězdicové cykloturistiky ve dnech 29. 5. - 1. 6.

Východními Čechami okolím řeky Orlice.

 

Zátěžová turistika:

VII. ročník zátěžové turistiky ve dnech 5. – 7. 7.  nebo 12.- 14. 7. s plnou zátěží kolem Blaníku.

 

Turistika:

XX. ročník turistického hvězdicového pochodu ve dnech 19. - 22. 9.

„Beskydy“ - Malenovice, Visalaje, Lysá Hora, Ivančena, Muroňka, Satinský vodopád.

 

Kulturní akce:

XI. ročník celostátní kulturní akce ve dnech 3. – 6. 10.

„Památky Střední Moravy“  - zámek Slavkov, mohyla Míru, zámek Bučovice, zámek Milotice.

 

Propozice akcí a podrobnosti budou postupně uveřejňovány v Infolistech FVČ, na webových stránkách FVČ a intranetových stránkách jednotlivých zaměstnavatelů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bowling 2018

 

V prvé polovině dubna uspořádalo prezidium Federace vlakových čet již XIII. ročník celostátního turnaje železničářů v bowlingu. Turnaj se tentokráte uskutečnil v Kladně. Před dvanáctou hodinou 11. dubna do herny Oáza dorazili přihlášení účastníci. V této herně disponující desetidráhou, se měl odehrávat celý turnaj. Po krátkém přivítání ředitelem turnaje a krátkém rozehrání začal ve 12,15 hodin celý turnaj naostro.

 

Jednotlivé skupiny hráčů, se dle pokynů organizátorů pravidelně střídaly na drahách. Během turnaje bylo pro účastníky zajištěno potřebné občerstvení. Krátce po 17 hodině byla hlavní část turnaje ukončena. Hráči si ještě na rozloučenou hodili několik neoficiální hodů a v 18 hodin odjeli připraveným autobusem do místa ubytování. Ubytování a večerní pobyt byly zajištěny v hotelu Kladno. Zde po večeři přišel očekávaný okamžik, a to vyhlášení a honorování vítězů jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů. Prezident FVČ p. Benda předal hráčům a hráčkám na prvních třech oceněných místech diplomy a poháry, poděkoval všem za účast a velmi dobré sportovní chování. Potom již následoval očekávaný společenský večer s hudbou a tancem, kdy přítomným hrálo Duo Live Music Karla Havlíka.

 

Co dodat závěrem. Turnaj se vydařil nejen tradičně dobré přípravě organizátorů, ale i díky kvalitnímu zázemí jak v bowlingové herně, tak i místě ubytování.

 

 

Výsledky turnaje:

 

Muži:                                                        

 

1          Černý František – SŽDC, OŘ Brno                      

2          Vlk Otakar – RP ZAP H.Králové                            

3          Tikva Otakar – RP ZAP H.Králové           

4          Hopp Lukáš – ČD, DKV Olomouc                           

5          Procházka Jindřich – RP ZAP Praha                       

6          Šup Martin - RP ZAP H.Králové                               

7          Paclík Čestmír – ČD, DKV Brno                              

8          Rucký Lubomír – RP ZAP Ostrava                          

9          Trulej Kamil – RP ZAP Ostrava                               

10        Smejkal Ervín – RP ZAP Jihlava

 

 

Ženy:

 

1          Málková Jana  - RP ZAP Jihlava

2          Lodňanová Pavla – RP ZAP Ostrava

3          Klímková Eva – RP ZAP Ostrava

4          Kosařová Petra - RP ZAP H.Králové

5          Kuchyňková Radka - RP ZAP Ostrava

6          Mikysková Petra - RP ZAP H.Králové

7          Vogltanzová Pavla – SŽDC, OŘ Ústí n/L.

8          Bandyová Ida – RP ZAP Ostrava

9          Kaláčová Květoslava - RP ZAP Ostrava

10        Závadová Martina - RP ZAP Ostrava

 

 

 

 

 

 

 

Zpět na úvodní stránku