Začátkem října uspořádalo prezidium Federace vlakových čet již tradiční kulturní akci týkající se poznání památek České republiky. Volba pro tento rok padla na západní Čechy. A tak se již ve čtvrtek 4. října sjížděli účastníci do starobylého města Tachova, kde bylo zajištěno ubytování po celou dobu akce. Někteří využili čtvrteční čas nejen k prohlídce Tachova a jeho památek, ale i k návštěvě známé památky – jízdárny Světce.

 

Po prohlídce zámku Bečov

 

Druhý den po snídani, krátce po osmé hodině odjeli všichni přistaveným autobusem na trasu pátečního programu. Prvním cílem byl Bečovský zámek s jednou z nejcennějších památek České republiky – relikviářem svatého Maura. Vzhledem k vysokému počtu účastníků bylo nutné se rozdělit do dvou skupin. Následovala prohlídka zámku a nakonec zlatý hřeb – prohlídka relikviáře. Zejména první skupina si pochvalovala velice profesionální, poutavý a srozumitelný výklad průvodkyně. Po prohlídce zámku byl ještě čas na prohlídku dalších památek a zajímavostí Bečova, případně čas na občerstvení. V odpoledních hodinách všichni odjeli k městečku Teplá. Cílem byla prohlídka kláštera premonstrátů Teplá. Po zajímavé prohlídce kláštera a klášterního kostela byl na programu již jen nástup do autobusu a návrat zpět do Tachova.

 

Radnice ve Stříbře

 

V sobotu, opět po snídani, odjezd autobusem na zámek Kynžvart. Pro účastníky byla připravena trasa týkající se zámeckého muzea a kabinetu kuriozit. I zde muselo dojít k rozdělení do dvou skupin. Po prohlídce zámku se našel i kratší čas na prohlídku přilehlého parku. Následoval odjezd do starobylého hornického města Stříbra. Ve Stříbře měli všichni volno a to nejen na prohlídku památek města, ale zejména na oběd. Na náměstí byla k vidění řada motorek účastníků spanilé jízdy Tachovská moto šedesátka. Po odpočinku byl na pořadu odjezd do Kladrub a prohlídka bývalého benediktinského kláštera. Po prohlídce klášterního kostela a přilehlých prostor s velmi poutavým výkladem odjeli všichni podle plánu do Chodové Plané, kde byla připravena prohlídka místního pivovaru spojená s netradiční ochutnávkou u pivovarské kašny. Následovala společná večeře v pivovarské restauraci Skála s příjemným posezením a krátce po deváté hodině odjezd zpět do Tachova.

 

Ochutnávka piva u pivovarské kašny

 

V neděli, po brzké snídani, následoval odjezd do domovů. Co říci závěrem. Celá akce se výborně vydařila a to nejen díky překrásnému počasí, ale i díky perfektní přípravě ze strany organizátorů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krkonoše 2018

 

 

V druhé polovině září uspořádala Federace vlakových čet letošní poslední turistický pochod. Pro tuto akci byly vybrány Krkonoše – naše nejpopulárnější a nejvyšší hory. Turistický pochod v režii FVČ se zde konal již počtvrté. Za základnu byl vybrán hotel Pivovarská Bašta, kam se v odpoledních hodinách ve čtvrtek 20. září sjeli účastníci pochodu. Po ubytování, vydatné večeři, přivítání a seznámení s programem celé akce byla na programu čtvrtečního večera již jen malá lahůdka. Prohlídka známého malého pivovaru Medvěd.

 

cesta přes Rennerovky

 

V pátek po snídani, za krásného slunečného počasí odvezl přistavený autobus turisty na Benecko k Zlaté vyhlídce. Odtud vedla trasa pochodu na vrch Žalý (1019 m.n.m.). Zde bylo nutné vyčkat až obsluha chaty otevře rozhlednu. Odtud vedla cesta po červené turistické značce (Bucharova cesta) přes Jánský vrch k občerstvení Rovinka. Po kratší přestávce na občerstvení vedla cesta stoupáním na vrch Šeřín (1027 m.n.m) s pěknou vyhlídkou a dál k Černé skále a pak sestupem ke křižovatce turistických cest pod Černou skálou. Zde došlo k rozdělení celé skupiny. Část se pod vedením p. Hanáka vydala po modré značce k vodní nádrži Labská a do Špindlerova mlýna. Druhá polovina pod vedením p. Fridricha pokračovala po červené značce k Harrachově skále (1035 m.n.m) do Horních Míseček a odtud do Špindlerova mlýna. K návratu do místa ubytování byly použity spoje autobusových linek.

 

čekání na lanovku

 

Sobotní ráno přivítalo všechny změnou počasí, a to po nočním dešti výrazným ochlazením. Přesto po snídani opět všichni vyrazili na sobotní trasu. Autobusem do Pece pod Sněžkou k dolní stanici lanovky na Hnědý vrch a poté lanovkou na Hnědý vrch. Zde se několik jedinců pokusilo z místní rozhledny dohlédnout v mlze alespoň několik metrů – marně! Poté všichni svižným tempem vyrazili na cestu. Po chvíli pochodu, vzhledem k počasí (větrno a mžení), byla vhodná pauza na zahřátí na Lyžařské boudě. Po občerstvení vedla cesta přes Liščí horu (1363 m.n.m.) s překrásnými výhledy na Sněžku k Chalupě na Rozcestí. Po kratší přestávce vedla cesta po červené turistické značce přes Zadní a Přední Rennerovky, kolem Hříběcí boudy (toho času bohužel zavřené) do Strážného. Zde byla další občerstvovací pauza. Poté následoval již jen sestup do místa ubytování do Hořejšího Vrchlabí. Při večeři bylo provedeno krátké zhodnocení a v plánu byl již jen nedělní odjezd.

Co říci závěrem? Celá akce se i přes nenadálou prudkou změnu počasí vydařila a to nejen díky kvalitnímu zázemí na hotelu, ale i díky pečlivé přípravě ze strany organizátorů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Cykloturistika Jižní Čechy 2018

 

čekání na cyklobus

 

Již tradičně uspořádala Federace vlakových čet začátkem června cykloturistickou akci. Jako místo pro uspořádání byly vybrány Jižní Čechy. Již ve čtvrtek odpoledne se do Putimi na kolech nebo vlakem sjížděli účastníci tohoto sportovního podniku. Po večeři byl všem předán program následujících dnů s podrobným popisem tras a rovněž byli všichni seznámeni s nutnými organizačními pokyny.

 

v Myšenci u kostelíka

 

V pátek ráno, po snídani a přípravě kol, celá skupina odjela k místnímu hostinci „ U Cimbury“, kde krátce po osmé hodině byl přistaven objednaný cyklobus, který všechny odvezl do Horažďovic. Samotný start byl z důvodu deště o něco odložen. Nenadálou pauzu využila většina účastníků k návštěvě místní cukrárny. Během půl hodinky přestalo pršet a tak se jelo. Cesta vedla po Otavské cyklotrase kolem pomníku krále Rudolfa do Střelských Hoštic. Dále se jelo přes Dolní Poříčí, kolem Žižkova mostu do Katovic. Zde byla delší přestávka na oběd. Po vydatném posílení vedla další cesta podél Otavy až na nádvoří Strakonického hradu. Po krátkém odpočinku na hradním nádvoří se jelo dál. Stále po Otavské cyklotrase přes obec Hájská až do Štěkeně. Po kratším a rychlém občerstvení vesele dál do Kestřan se dvěma zachovalými středověkými tvrzemi. Zde celou skupiny zastihl silný déšť, před kterým nebylo úniku. Ten za chvíli skončil a opět vysvitlo slunce. Cesta pokračovala kolem Řežabineckého rybníka až do Putimi, kde byl cíl páteční etapy.

 

na hrázi Tálínského rybníka

 

V sobotu ráno, odjezd opět cyklobusem do Vodňan. Po přestávce na nakoupení občerstvení a případných suvenýrů vedla cesta kolem říčky Blanice do nedalekého Protivína. V Protivíně cykloturisté navštívili známou Krokodýli ZOO s krásnou prohlídkou. Z Protivína dále vedla cesta přes obec Myšenec kolem Tálínského rybníka až do Písku. V tomto starobylém městě byla přestávka na pozdní oběd a případnou prohlídku města. Z Písku se jelo již v menších skupinkách proti proudu řeky Otavy. U soutoku Otavy s Blanicí někteří využil volnější čas a vykoupali se. Odtud to bylo již jen pár kilometrů do Putimi. Po večeři organizátoři poděkovali přítomným nejen za účast, ale i za perfektní chování při celé akci. Co říci závěrem. Akce se velmi vydařila nejen díky pěknému počasí (těch pár kapek nestojí za řeč), ale i díky dobrému zázemí v penzionu a pečlivé přípravě.

 

 

 

 

 

 

 

České dráhy a.s., ČD Cargo, a.s., SŽDC

a Federace vlakových čet pořádají sportovní akci

 

Památky Západních Čech 2018

 

 

ve dnech 4. – 7. října 2018

 

Ubytování:  hotel Olympic

 

 

Předpokládaný program:

 

- ve  čtvrtek příjezd do žst. Tachov a ubytování v hotelu

 

- v pátek a sobotu prohlídka zámku Bečov nad Teplou (relikviář sv. Maura), kláštera Teplá a Kladruby, zámku Kynžvart, návštěva města Stříbra a exkurze v pivovaru Chodová Planá

 

- v neděli odjezd domů- v neděli odjezd domů

 

 

Podrobné pokyny zašle přihlášeným účastníkům prezidium FVČ

        

 

Poplatek pro každého účastníka zájezdu je 1450,- Kč.

 

 

 Účastníci mají hrazeno ubytování, stravování (polopenze), dopravu autobusem a vstupné

do navštěvovaných objektů.

 

 

 

Závazné přihlášky na předepsaných tiskopisech přijímá prezidium FVČ nejdéle do 15.8.2018, nebo do naplnění plánované kapacity.

 

 

Přihláška na akci zde .

 

 

 

 

 

 

 

 

České dráhy a.s., ČD Cargo, a.s., SŽDC a Federace vlakových čet pořádají sportovní akci

 

 

Krkonoše 2018

 

 

 

 

ve dnech 20. – 23. září 2018

 

Ubytování:  hotel Pivovarská Bašta

 

 

Předpokládaný program:

 

- ve  čtvrtek 20. září nájezd do Hořejšího Vrchlabí a prohlídka minipivovaru

 

- v  pátek  trasa - Přední Žalý, Šeřín, Horní Mísečky, Špindlerův mlýn

 

- v sobotu trasa - Hnědý vrch, Liščí hora, chalupa Na rozcestí, Hříběcí bouda, Hořejší Vrchlabí

 

- v neděli odjezd domů

 

Podrobné pokyny zašle přihlášeným účastníkům prezidium FVČ

 

 

 

Poplatek pro každého účastníka zájezdu je 800,- Kč.

 

 

Závazné přihlášky na předepsaných tiskopisech

přijímá prezidium FVČ nejdéle do 31.7.2018,

nebo do naplnění plánované kapacity.

 

 

Přihláška na akci zde .

 

 

 

 

 

 

České dráhy a.s., ČD Cargo, a.s., SŽDC státní organizace

a  Federace vlakových čet pořádají sportovní akci

 

 

pěšky  Jihlavskem

 

 

ve dnech 6. – 8. července  2018

 

 

Předpokládaný program:

 

- v pátek příjezd do žst. Číchov a pochod v trase Číchov, Střeliště, Brtnice, Rokštejn, Přimělkov

 

Upozornění: spaní v přírodě ve vlastních stanech (případně „pod širákem“), vaření vlastní.

 

- podrobné pokyny zašle přihlášeným účastníkům prezidium FVČ

 

Závazné přihlášky na předepsaných tiskopisech přijímá prezidium FVČ nejdéle do 21. 6. 2018, nebo do naplnění plánované kapacity.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semilsko 2018

 

 

Začátkem května uspořádalo prezidium Federace vlakových čet první letošní turistickou akci. Pro teplé jarní měsíce bylo jako cíl vybráno okolí Semil. Již ve čtvrtek večer se několik desítek turistů sjelo do Semil, kdy se místní hotel Obecní dům stal na několik dní jejich základnou. Při společné večeři byli všichni nejen seznámeni s programem následujících dnů, ale obdrželi i podrobný program pochodových tras.

 

 

Údolí říčky Kamenice

 

V pátek po snídani se celá skupina odebrala na místní nádraží k vlaku. I přes výluku a náhradní autobusovou dopravu se podařilo dopravit na start pochodu. Tím byla vlaková zastávka Návarov. Od zastávky pak vedla trasa po Palackého stezce údolím říčky Kamenice. Šlo se kolem Matouškova a Strážnických vodopádů, kolem Bohuňovska se sklářskou hutí a malou vodní elektrárnou, nad Spálovským mostem (místo železničního neštěstí v roce 1990) až do Spálova – místa soutoku s řekou Jizerou. Po krátkém občerstvení v místní restauraci cesta pokračovala již po Riegrově stezce. Vedla proti proudu řeky Jizery nad štolou pro přívod vody k hydroelektrárně, krátkým tunelem pro pěší a po dřevěné visuté lávce až do Semil.

 

 

Visutá lávka nad řekou Jizerou

 

V sobotu ráno celá skupina odjela přistaveným autobusem do známého podhorského městečka Vysoké nad Jizerou. Krátká obhlídka městečka a cesta pokračovala údolím Staroveského potoka až k Roztockému mlýnu z roku 1656, známému též jako Fiedlerúv mlýn. Zde byla menší přestávka na prohlídku mlýna s mlynářským muzeem. Dále se šlo přes Roztoky u Semil, obec BozkovBozkovským dolomitovým jeskyním. Po prohlídce jeskyní byl již v plánu jen návrat do místa ubytování, do Semil.

 

 

Odchod účastníků od Roztockého mlýna

 

Co říci závěrem. Celá akce se vydařila a to nejen díky tradičně příznivému počasí, ale i výborné přípravě a dobrému zázemí v hotelu. Organizátorům akce díky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bowling 2018

 

V prvé polovině dubna uspořádalo prezidium Federace vlakových čet již XIII. ročník celostátního turnaje železničářů v bowlingu. Turnaj se tentokráte uskutečnil v Kladně. Před dvanáctou hodinou 11. dubna do herny Oáza dorazili přihlášení účastníci. V této herně disponující desetidráhou, se měl odehrávat celý turnaj. Po krátkém přivítání ředitelem turnaje a krátkém rozehrání začal ve 12,15 hodin celý turnaj naostro.

 

Jednotlivé skupiny hráčů, se dle pokynů organizátorů pravidelně střídaly na drahách. Během turnaje bylo pro účastníky zajištěno potřebné občerstvení. Krátce po 17 hodině byla hlavní část turnaje ukončena. Hráči si ještě na rozloučenou hodili několik neoficiální hodů a v 18 hodin odjeli připraveným autobusem do místa ubytování. Ubytování a večerní pobyt byly zajištěny v hotelu Kladno. Zde po večeři přišel očekávaný okamžik, a to vyhlášení a honorování vítězů jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů. Prezident FVČ p. Benda předal hráčům a hráčkám na prvních třech oceněných místech diplomy a poháry, poděkoval všem za účast a velmi dobré sportovní chování. Potom již následoval očekávaný společenský večer s hudbou a tancem, kdy přítomným hrálo Duo Live Music Karla Havlíka.

 

Co dodat závěrem. Turnaj se vydařil nejen tradičně dobré přípravě organizátorů, ale i díky kvalitnímu zázemí jak v bowlingové herně, tak i místě ubytování.

 

 

Výsledky turnaje:

 

Muži:                                                        

 

1          Černý František – SŽDC, OŘ Brno                      

2          Vlk Otakar – RP ZAP H.Králové                            

3          Tikva Otakar – RP ZAP H.Králové           

4          Hopp Lukáš – ČD, DKV Olomouc                           

5          Procházka Jindřich – RP ZAP Praha                       

6          Šup Martin - RP ZAP H.Králové                               

7          Paclík Čestmír – ČD, DKV Brno                              

8          Rucký Lubomír – RP ZAP Ostrava                          

9          Trulej Kamil – RP ZAP Ostrava                               

10        Smejkal Ervín – RP ZAP Jihlava

 

 

Ženy:

 

1          Málková Jana  - RP ZAP Jihlava

2          Lodňanová Pavla – RP ZAP Ostrava

3          Klímková Eva – RP ZAP Ostrava

4          Kosařová Petra - RP ZAP H.Králové

5          Kuchyňková Radka - RP ZAP Ostrava

6          Mikysková Petra - RP ZAP H.Králové

7          Vogltanzová Pavla – SŽDC, OŘ Ústí n/L.

8          Bandyová Ida – RP ZAP Ostrava

9          Kaláčová Květoslava - RP ZAP Ostrava

10        Závadová Martina - RP ZAP Ostrava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termíny sportovních

a kulturních akcí FVČ v roce 2018

 

Prezidium FVČ na svém zasedání určilo sportovní a kulturní akce, které bude ve spolupráci s ČD, ČD Cargo a SŽDC pořádat v roce 2018.

 

 

Akce a jejich termíny jsou následující:

 

Bowling XIII. ročník:

Celostátní turnaj železničářů v bowlingu ve dnech 11. - 12. 4.

 

Turistika:

XVIII. ročník turistického hvězdicového pochodu ve dnech 3. - 6. 5.

„Semilsko“ - údolí Jizery, Spálov, Bozkov (jeskyně)

 

Cykloturistika:

V. ročník hvězdicové cykloturistiky ve dnech 31. 5. - 3. 6.

Jižními Čechami okolím Putimi

 

Zátěžová turistika:

VI. ročník zátěžové turistiky ve dnech 6. – 8. 7.  s plnou zátěží Jihlavskem.

 

Turistika:

XIX. ročník turistického hvězdicového pochodu ve dnech 20. - 23. 9.

„Krkonoše“ - Vrchlabí, Přední Žalý (lanovka), Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Hnědý vrch (lanovka), Hříběcí bouda.

 

Kulturní akce:

X. ročník celostátní kulturní akce ve dnech 4. – 7. 10.

„Památky Západních Čech“  - Tachov, Bečov nad Teplou, Teplá, Kynžvart, Stříbro, Kladruby.

 

 

Propozice akcí a podrobnosti budou postupně uveřejňovány v Infolistech FVČ,

na webových stránkách FVČ a intranetových stránkách jednotlivých zaměstnavatelů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Památky Středních Čech

 

Začátkem měsíce října uspořádalo prezidium Federace vlakových čet letošní poslední hromadnou akci. Tentokráte se jednalo o kulturní akci, která byla zaměřena na památky Středních Čech. Ve čtvrteční večer se všichni přihlášení účastníci sjeli do hotelu Roztoky, který byl v následujících dnech jejich přechodným domovem. Večer byl věnován přivítání a seznámení s programem na další dny a poté byl čas využit nejen k příjemnému posezení, ale i třeba na zahrání si bowlingu.

V pátek ráno, po snídani, následoval odjezd autobusem za první památkou, kterou nebylo nic menšího než hrad Karlštejn. Cesta od autobusu na hrad byla věnována prohlídce atrakcí, stánků a obchůdků městečka Karlštejn. Po vystoupání na hradní nádvoří byla na pořadu již očekáváná prohlídka světové památky, hradu Karlštejna. Po prohlídce a nezbytném fotografování následoval sestup na parkoviště a odjezd k další památce.

 

 

Tou byly Koněpruské jeskyně. I zde začala poutavá prohlídka se zasvěceným výkladem o těchto jeskyních. Po východu na světlo dne ještě část účastníků využila času a vydala se na kopec Zlatý kůň s krásnou vyhlídkou po blízkém a dalekém okolí. Poté byl na pořadu dne již jen odjezd do místa ubytování.

 

 

V sobotu, opět po snídani, byl na pořadu odjezd do Hořovic, kde byl naplánován dvojí program. Tím prvním byla návštěva zámku a tím druhým byla návštěva Cibulového jarmarku. Přes začínající jarmark se celá skupina dostala v pořádku na zámek a jako první zahájila prohlídky tohoto dne. Po prohlídce zámku bylo dáno volno a všichni se rozprchli po Hořovicích, kde se odehrával Cibulový jarmark (i když je pravda, že stánky s cibulí a výrobků z ní byly v silné menšině). Krátce před 14 hodinou všichni přistaveným autobusem odjeli k další památce a tou byl další známý hrad – Křivoklát. Na programu byla jedna z nejdelších prohlídek této akce – trvala jeden a půl hodiny. Po prohlídce následoval společný odchod pěšky kolem Fürstenbergova pomníku, s překrásnou vyhlídkou na hrad, zpět do hotelu v Roztokách. Večer proběhlo krátké zhodnocení celé akce a v neděli ráno odjezd do svých domovů. Poděkování patří nejenom všem účastníkům, ale i organizátorům za skvěle připravenou akci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turistická akce Chodsko

 

Podle plánu akcí na letošní rok se v termínu 14. – 17. září uskutečnila akce Chodsko 2017.

Ve čtvrtek 14.9.2017 se účastníci sjeli do Klenčí pod Čerchovem, kde bylo v hotelu Haltrava zajištěno ubytování spolu s doprovodnými službami. Čtvrteční deštivé počasí nevzbuzovalo důvěru, ale do rána déšť ustal a turisty ráno přivítal sice zamračený den, ale bez deště. Přistavený autobus skupinu odvezl do Újezdu, kde si účastníci prohlédli v Kozinově statku zajímavou expozici života na Chodsku a chodských rebelií, doprovázenou velmi svérázným výkladem v místním nářečí.

 

Průčelí Kozinova statku (právo a čakan)

 

Po prohlídce expozice následovala pěší tůra po červené značce vzhůru na Hrádek, kde je umístěn památník vůdci chodského povstání Janu Sladkému Kozinovi. Cesta pokračovala směrem dolů do Trhanova, kde v místním restaurantu turisté utišili hlad. Po odpočinku pokračovali směrem přes Chodov, kolem Babí hory na Výhledy s památníkem Jindřicha Šimona Baara – spisovatele, který svůj život a dílo zasvětil právě Chodsku. Z Výhledů pokračovala cesta z kopce až do Klenčí pod Čerchovem, zpět do hotelu Haltrava.

 

Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku

 

Sobotní ráno přivítalo velmi podmračeným nebem a přistavený autobus turisty odvezl (již za deště) vzhůru na Čerchov do prostoru bývalých kasáren. Po chvíli čekání v dešti byl otevřen kiosek a s ním i vyhlídková věž, na niž účastníci vystoupali a pokochali se okolím, které bylo posázeno chuchvalci mlhy. Po malém občerstvení se skupina vydala (opět v dešti) směrem na Capartice, kde v místní hospůdce ukojila živočišné pudy (hlad a žízeň). Po řádném odpočinku se turisté opět vydali na stezku směrem k Sádkově skále a odtud do Postřekova s místními pamětihodnostmi (Kaple sv. Jakuba Staršího, Pamětní síň obce Postřekov, Muzeum chodských krojů – momentálně zavřeno). Následoval již jenom návrat vlakem do Klenčí p. Čerchovem. Někteří z účastníků ještě navštívili místní kostel, kde byl toho dne uspořádán varhanní koncert a plni nevšedních zážitků se večer navrátili zpět na hotel.

Neděle již byla pouze ve znamení návratu domů.

I přes nepřízeň počasí byla akce podařená. Svůj podíl na tom měl svéráz tohoto kraje, protkaného bohatou historií a v neposlední řadě i péče organizátorů, kteří tuto turistickou akci připravili.

 

 

 

 

 

 

 

 

Litovelské Pomoraví

 

V prvních dnech měsíce června uspořádalo prezidium Federace vlakových čet již čtvrtý ročník cykloturistické akce. Bylo vybráno Litovelské Pomoraví – místo vhodné jak na cykloturistiku, tak na návštěvu řady přírodních a kulturních památek.

Ve čtvrtek 1. června se do Mladče  začali postupně sjíždět účastníci této akce. Někteří přijeli s předstihem a stihli si prohlédnout nejen zajímavou Mladečskou jeskyni, ale i památky v blízkém okolí.

V pátek po snídani a za krásně modré oblohy vyrazila celá skupina na plánovanou trasu. Ta vedla přes řeku Moravu do osady Nové Zámky a dále přes Nové Mlýny a Moravičany do prvního odpočinkového místa do Loštic. Kdo by odolal zastávce v místě známém výrobou populárních olomouckých tvarůžků. Byl zde samozřejmě čas jak na nákup v podnikové prodejně, tak na návštěvu tvarůžkové cukrárny nebo i dát si tvarůžkovou zmrzlinu. Po této vítané pauze vedla dále cesta proti proudu říčky Třebůvky až na hrad Bouzov. Zde měli účastníci připravenu prohlídku hradu, známého z mnoha filmových pohádek. Po prohlídce a menším občerstvení byla na pořadu jízda za  úmorného vedra do dalšího zajímavého místa. Tím byla obec Bílá Lhota s velmi pěkným arboretem. Z Bílé Lhoty to byl již jen kousek do cíle, do Mladče.

 

 

Sobotní ráno bylo opět krásně modré, a tak po snídani mohli všichni vyrazit na další kilometry v sedlech svých kol. Cesta vedla lužním lesem podél řeky Moravy do Litovle, městečka přezdívaného Hanácké Benátky. Po prohlídce a menším občerstvení ve zdejší cukrárně vedla cesta po cyklostezce podél řeky Moravy až k obci Lhota nad Moravu. Vzhledem k panujícím vysokým teplotám, celá skupina zastavila u přírodního koupaliště Náklo a osvěžila se koupelí. Po koupeli se jelo opět lužními lesy až do obce Horka nad Moravou, kde v pivovárku Melichárek byla dostačená přestávka na oběd. Potom následovala již cesta do obce Křelov a prohlídka Fortu XVII. – barokní pevnosti. Z pevnosti to byl již jen skok do Příkaz a do Hanáckého skanzenu, kde byla sobotní jízda ukončena. Na pořadu byl již jen přesun přistaveným cyklobusem do místa ubytování, do Mladče.

 

 

V neděli v dopoledních hodinách se účastníci postupně rozjeli do svých domovů. Celá akce se vydařila a i přes panující vedro měli všichni možnost poznat pěkný kout naší země.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orlické hory

 

Část účastníků při výstupu na Vrchmezí

 

Začátkem měsíce května uspořádalo prezidium FVČ první z řady turistických akcí roku 2017. Cílem byly opět Orlické hory. Ve čtvrtek 4.května se účastníci dopravili do základny pro příští dny – do obce Deštné v Orlických horách, do hotelu Alba. V pátek po snídani měl být dle plánu proveden přesun objednaným autobusem do místa startu pochodu, do obce Olešnice. Bohužel v čase přístavby autobusu poslal majitel autobusové firmy krátkou zprávu, že firma skončila. I přes tyto obtíže se díky ochotě některých účastníků – řidičů podařilo přepravit účastníky do Olešnice. Organizátoři potom rychle stačili zajistit jinou firmu na další dny. V Olešnici byla připravena prohlídka velmi pěkného Utzova mechanického betlému. Po prohlídce a nákupu suvenýrů všichni vyrazili na samotnou trasu pochodu. Červená turistická trasa vedla vzhůru do kopců až k prvnímu odpočinkovému místu a tím bylo Vrchmezí (1084 m.n.m.). Zde všechny chytla menší dešťová přeháňka. Po půl hodince celá skupiny vyrazila na další cestu. Ta vedla po hřebeni Orlických hor přes Polomský kopec (1051 m.n.m.) a rezervaci Bukačku (cestou byly k vidění velké plochy medvědího česneku a bledulí). Po přechodu vrchu Šerlich (z důvodu mlhy a deště bez vyhlídky) celá skupina dorazila na Masarykovu chatu, kde byl plánován odpočinek na jídlo. Po pauze na jídlo byl na programu jen sestup do místa ubytování, kam všichni v pořádku došli.

 

Údolí říčky Olešenky

 

V sobotu po snídani již bezchybně připravený autobus odvezl všechny do Nového Města nad Metují. Po krátké prohlídce náměstí celá skupina vyrazila na cestu. Ta vedla údolím Metuje až k Peklu (útulna postavená architektem Jurkovičem). Zde po vydatném obědě za pěkného počasí vedla cesta dále proti proudu krásným a romantickým údolím říčky Olešenky pod zříceninou hradu Frymburk až k poutnímu místu Rokole. Po prohlídce velmi zajímavého místa bylo v plánu již jen několik kilometrů do městečka Nový Hrádek a odjezd autobusem zpět do místa ubytování.

 

V neděli byl na pořadu již jen odjezd autobusem do Doudleb nad Orlicí na vlak a odjezd domů. Celá akce se i přes prvotní potíže spojené s autobusovou dopravou velmi vydařila.

 

 

 

 

 

 

 

Turnaj v bowlingu

 

 

 

Začátkem dubna uspořádalo prezidium Federace vlakových čet již 12.ročník populárního bowlingového turnaje. Turnaj byl uspořádán v herně SR Radava v Ústí nad Orlicí. 

Samotný turnaj byl zahájen v třináct hodin. Turnaj se hrál jako soutěž mužů a žen na 4 kola při jednotlivém střídání drah. Krátce před sedmnáctou hodinou byl turnaj dohrán. Po přesunu do místa ubytování následovala společná večeře a vyhlášení výsledků turnaje. Po krátkém vyhodnocení byl už jen čas na společenský večer s tancem.

 

Výsledky 12.ročníku turnaje.

 

Ženy:

 

1.místo - Málková Jana (RP ZAP Brno)

2.místo - Mikysková Petra (RP ZAP Pardubice)

3.místo - Vogltanzová Pavla (SŽDC, OŘ Ústí nad Labem)

4.místo - Brázdová Jana (RP ZAP Brno)

5.místo - Kosařová Petra (RP ZAP Pardubice)

6.místo - Báňová Monika (RP ZAP Ostrava)

7.místo - Rohlíčková Jana (SŽDC, OŘ Ústí nad Labem)

8.místo - Kuchyňková Radka (RP ZAP Ostrava)

9.místo - Nykšová Pavla (RP ZAP Ostrava)

10.místo - Horáčková Renata (SŽDC, CDP Praha)

 

 

Muži:

 

1.místo - Tikva Otakar (RP ZAP Pardubice)

2.místo - Šup Martin (RP ZAP Pardubice)

3.místo - Černý František (SŽDC, OŘ Brno)

4.místo - Vlk Otakar (RP ZAP Pardubice)

5.místo - Hopp Lukáš (ČD, DKV Olomouc)

6.místo - Matlovič Marek (RP ZAP Brno)

7.místo - Procházka Jindřich (RP ZAP Praha)

8.místo - Motak Jiří (RP ZAP Ostrava)

9.místo - Hakl Martin (RP ZAP Brno)

10.místo - Paclík Čestmír (ČD, DKV Brno)

 

 

 

 

 

Zpět na úvodní stránku