Kdo je Federace vlakových čet?

 

FVČ je nezávislá a samostatná odborová organizace působící na Českých drahách. Při svém vzniku v roce 1991 sdružovala zejména pracovníky profesí vlakových čet a vznikla jako reakce na neřešené pracovní a sociální podmínky průvodčích, vlakvedoucích, manipulantů a komandujících. Problémy těchto zaměstnanců byly (a mnohdy ještě jsou) z neznalosti pokládány za okrajové, nedůležité a to i přesto, že tyto profese jsou nejvíce zatížené, a měly by ve své podstatě být „výkladní skříní“ železnice

 

Vznik Federace vlakových čet umožnil po dlouhých letech řešit nahromaděné problémy, vyjadřovat se základním otázkám vlakových čet a podílet se na přípravě dokumentů a předpisů dotýkajících se těchto zaměstnanců. Součástí činnosti FVČ je totiž i spolupráce na tvorbě a úpravách důležitých předpisů a směrnic. Členové FVČ jsou v nejkratší možné době informováni nejen o činnosti své organizace a jejího vedení, o výsledcích jednání představitelů FVČ, ale i o  přijatých dokumentech a jejich změnách (Kolektivní smlouvy, předpisy, směrnice, zákony apod.). Nedílnou součástí činnosti FVČ je zajišťování rekreačních pobytů, organizování sportovních soutěží, poznávacích zájezdů a zajišťování dalších výhod pro své členy, jako jsou např. zvýhodněné nákupní ceny spotřební elektroniky, multivitaminových přípravků ap.

 

Vývoj během dalších let měnil pomalu i charakter Federace vlakových čet z úzce profesní organizace na organizaci otevřenou a tak v dnešní době se jejími členy průběžně stávají i ostatní provozní profese železniční dopravy jako jsou např. výpravčí, posunovači, skladníci přepravy, komerční pracovníci, pokladní ap

 

FVČ je v současné době otevřena všem zaměstnancům provozních profesí na železnici, kteří se chtějí podílet na zlepšování svých pracovních a sociálních podmínek. FVČ je pro všechny, kterým není lhostejné co s nimi bude zítra, pozítří a všem těm, co nevzpomínají s nostalgií na minulé časy, ale vidí v železnici budoucnost a snaží se v ní uplatnit.

 

 

 

 

Vedení Federace vlakových čet

prezidium FVČ.

 

 

 

Benda Robert

prezident FVČ

 

 

 

 

Košťál Aleš

 viceprezident

Hanák Luboš

tajemník pro hospodaření

 

 

 

 

 

Horna Ivan

člen presidia

tajemník pro ČD Cargo

Smažík Marcel

člen presidia

Horáček Jiří  náhradník presidia

 

 

 

 

Gargula Josef  náhradník presidia

Baše Václav  předseda Nejvyšší revizní komise

 

 

 

Kontakty:

 

 

 

 

Adresa :

Federace vlakových čet – prezidium

Wilsonova 300/8 – hlavní nádraží

Nová provozní budova

110 00 Praha 2

 

 

 

 

Telefony:

 

 

tel/fax st.:     972 241 235

tel st.:            972 241 237

 

 

 

 

 

e-mail:

bendar@fvc.cd.cz

 

FVCPHAsek@fvc.cd.cz

 

 

Poštovní adresa:

P.O. BOX 1431, 111 21  Praha 1

 

 

 

Kde nás najdete?

 

V Praze hlavní nádraží za 7.perónem v nové provozní budově.

Naše kancelář je umístěna v prvním patře.

 

Provozní budova, kde je umístěno prezidium FVČ.

 

 

 

Partnerské stránky ČD

vstup  zde !

 

 

 

 

Zpět na úvodní stránku