obr001

Federace Vlakových Čet

obr001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

3a

 

2a

 

1a

 

6a

 

5a

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITA

 

 

 

Informace k prodloužení platnosti zaměstnaneckých

jízdních výhod ČD pro rok 2018

 

 

K prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2018 (dále jen „jízdní výhody“) je stanoveno období od 01. 05. 2018 do 31. 05. 2018.

 

Držitelé jízdních výhod v uvedeném termínu uhradí příslušnou prolongační částku pro rok 2018 stanovenou Tarifem jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy:

 

 

Zaměstnanci

1 100 Kč

Rodinní příslušníci zaměstnanců a důchodců (manželé, manželky, registrovaní partneři)

1 250 Kč

Pozůstalí (vdovy, vdovci, vyjma sirotků)

1 250 Kč

Důchodci

600 Kč

Děti do 26 let (děti zaměstnanců, důchodců a sirotci)

600 Kč

 

Provedením úhrady prolongační částky je prodloužena platnost aplikace železniční průkazka na In Kartě na další období, prolongační částka uhrazená pro rok 2017 je platná nejpozději do 31. 05. 2018.

 

Prolongační částka pro rok 2018 platí do 08. 12. 2018, tj do doby počátku jízdního řádu 2018/2019.

 

Bližší podmínky a informace k problematice prolongace jsou stanoveny Metodickým pokynem k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2018, č.j. 1188/2018-O10, který byl vydán dne 10. 4. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace dne: 16.05.2018