obr001

Federace Vlakových Čet

obr001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

3a

 

2a

 

1a

 

6a

 

5a

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITA

 

 

 

Podniková kolektivní smlouva SŽDC podepsána

 

Dne 11. 1. 2018 byla dohodnuta na SŽDC nová Podniková kolektivní smlouva na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019. Kromě již zveřejněných informací dochází při promítnutí nového systému tarifních mezd a nového osobního příplatku u všech zaměstnanců k nárůstu mzdy v průměru o 4,4 %. Z toho  u  nejnižších tarifních stupňů až o  8%. V návaznosti na novou výši minimální mzdy od 1. 1. 2018 došlo k významné změně u nejnižších tarifních mezd. Současně došlo k dohodě na výši nominální hodnoty stravenek 110 Kč, 90 Kč a 55 Kč. Dále bylo dohodnuto vyplacení mimořádné odměny každému zaměstnanci ve výši 5 000 Kč se mzdou za měsíc prosinec 2017 a dále  dorovnání rozdílu, vzniklého nepodepsáním PKS v měsíci lednu 2018, formou mimořádné odměny ve výši 1 000 Kč se mzdou za měsíc leden 2018.

 

 

 

PKS Českých drah na rok 2018 podepsána

Ve čtvrtek 21. prosince 2017 byla podepsána Podniková kolektivní smlouva Českých drah na rok 2018. Podpisem tak bylo ukončeno dvouměsíční kolektivní vyjednávání. V podepsané kolektivní smlouvě dochází k nárůstu tarifních mezd a jsou zachovány všechny stávající benefity.

 

 

Podpis PKS ČD Cargo na rok 2018

Dnes 18. prosince 2017 byla ve společnosti ČD Cargo, a.s. podepsána kolektivní smlouva na rok 2018. Výsledkem je oboustranný kompromis, s nově stanovenou výší tarifních stupňů. Zaměstnancům bude zároveň vyplacena odměna za očekávaný hospodářský výsledek 2017  a to se mzdou za prosinec 2017. Zároveň došlo ke zvýšení benefitů v návaznosti na růst reálných cen některých služeb, např. stravné, dopravy na pracoviště v pozdních nočních hodinách atd.

 

Bližší informace budou obsahem nejbližšího Infolistu FVČ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace dne: 12.01.2018