obr001

Federace Vlakových Čet

obr001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

3a

 

2a

 

1a

 

6a

 

5a

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITA

 

 

 

 

 

 

Závěrečná společná informace

z průběhu kolektivního vyjednávání

u SŽDC ze dne 10. 12. 2018

 

 

Rádi bychom vás informovali, že dnes  byla na SŽDC uzavřena  2. změna Podnikové kolektivní smlouvy na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019, přičemž tato 2. změna upravuje zejména podmínky odměňování zaměstnanců SŽDC na rok 2019. Dojde k nárůstu tarifních mezd o 5,5 % a zároveň ke zvýšení motivačních složek mzdy (výkonová odměna, zvláštní odměna, osobní příplatek) a dále také k navýšení některých příplatků nad rámec zákoníku práce. S ohledem na nutnost zvýšit atraktivitu zaměstnání u SŽDC na trhu práce došlo k navýšení náborového příspěvku pro nejvíce nedostatkové profese (elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení, návěstní technik, výpravčí a zaměstnanec s licencí strojvedoucího). Dále bylo dohodnuto vyplacení mimořádné odměny ve výši 9 000 Kč, a to v prosinci se mzdou za měsíc listopad 2018.

 

V pátek 14. 12. 2018 proběhne technické čtení uzavřené 2. změny podnikové kolektivní smlouvy a jednání o podobě zásad fondu kulturních a sociálních potřeb a dalších potřebných příslušných souvisejících dokumentů pro rok 2019. Podniková kolektivní smlouva bude zveřejněna po technickém čtení.

 

 

 

 

Aktuální stav kolektivního vyjednávání

na ČD Cargo, a.s.

 

Další kola kolektivního vyjednávání za uzavření PKS ČD Cargo, a.s. na rok 2019 probíhaly ve dnech 21. – 22. a 29. listopadu 2018

V průběhu jednání se daří postupně nacházet shodu v některých sporných bodech. Dohodnut je celý základní text PKS. V obsahu Přílohy č. 1 byla dosažena shoda v oblasti plánování směn, noční práce a nepřetržitém odpočinku. Rozpor přetrvává v oblasti pracovní doby, v problematice zaměstnanců letmo a dovolené. V Příloze č. 2 byla dosažena shoda u nové specifikace náborového příspěvku, který je rozšířen o stabilizační příspěvek a u definice mimořádné odměny za hospodářský výsledek. V dalším textu byl dohodnut nárůst výše cestovních náhrad. Nadále však přetrvávají rozpory především ve mzdové oblasti, které se týkají oblasti navýšení sazeb tarifních stupňů, osobního ohodnocení, odměny za směnu s cestovním příkazem a příplatkové sféry. V souvislosti s PKS probíhá současné projednávání Interní normy „Osobní ohodnocení“, kde panuje shoda nad základním textem a rozpory přetrvávají u stanovení výše některých příplatků.

Nejbližší kola kolektivního vyjednávání jsou plánovány na 6. a 7. prosince 2018.

O vývoji v kolektivním vyjednávání budeme dále průběžně informovat.

 

                                                           Za tým kolektivních vyjednavačů FVČ Ivan Horna

 

 

 

 

Aktuální stav kolektivního vyjednávání

na ČD, a.s.

 

 

Ve dnech 27. , 29. listopadu a 4. prosince 2018 proběhly další kola kolektivního vyjednávání za uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Českých drah, a.s. pro rok 2019.

 

V průběhu poměrně náročných jednání se podařilo nalézt shodu nad podstatnou částí návrhu PKS. Shoda panuje nad téměř celým základním textem PKS s jedinou výjimkou v oblasti Důležitých osobních překážek v práci. V Příloze č. 1 se podařila nalézt shoda k návrhu zrušení režimu 38,5 hodin u stanovené týdenní pracovní doby. Ve mzdové oblasti jsou dohodnuty zvýšené sazby příplatku za praxi, sazby příplatků za práci v noci a za práci o sobotách a nedělích, sazba příplatku za nepravidelný nástup a zvýšení kompenzace za obtížnost pracovního režimu, při výkonu složeném ze dvou směn s odpočinkem. V Příloze Stravování a náhrady výdajů se podařilo dohodnout vyšší nominální hodnotu poskytované poukázky na jídlo (stravenky).  Nadále však panuje nedohoda v některých zásadních oblastech. Přetrvávající rozpory jsou v oblasti rozvržení pracovní doby a problematiky dělené směny, v oblasti růstu mzdových tarifů, v oblasti osobního ohodnocení a v oblasti příspěvku na udržení zdravotní a odborné způsobilosti. Dílčí rozpor přetrvává i u Přílohy Poskytování KOP a Přílohy Poskytování odměny za zabránění uniku tržeb.

 

V reakci na vývoj kolektivního vyjednávání se odborové centrály shodly na potřebě vlastního separátního jednání za účelem vyjasnění vzájemných stanovisek. Toto jednání proběhne dne 6. prosince v odpoledních hodinách.

 

Další kolo řádného kolektivního vyjednávání je plánováno na středu dne 12. prosince 2018.

 

O pokračujícím vývoji kolektivního vyjednávání bude členská základna průběžně informována.

 

 

                                                                         Za tým kolektivních vyjednavačů FVČ Robert Benda

 

 

Aktualizace dne: 10.12.2018