obr001

Federace Vlakových Čet

obr001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

3a

 

2a

 

1a

 

6a

 

5a

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITA

 

 

 

 

Prezidium Federace vlakových čet na svém zasedání navrhlo kandidáta FVČ pro volby zástupců zaměstnanců v dozorčí radě ČD Cargo, a.s. konané ve dnech 22. - 25. října 2018, kterým je pan Ivan Horna

 Ivan Horna se narodil v roce 1960 v Mladé Boleslavi, vystudoval střední zemědělsko–technickou školu v Chebu, je ženatý a má dvě již dospělé děti.

K bývalým ČSD nastoupil v roce 1984 do železniční stanice Mariánské Lázně nejprve na pozici průvodčího nákladních vlaků a po roce na vlakvedoucího nákladních vlaků. V roce 1986 přešel do železniční stanice Tachov na funkci vlakvedoucího osobních vlaků a v roce 1989 se vrátil zpět do funkce vlakvedoucího nákladních vlaků a vedoucího posunu, tentokrát však do železniční stanice Planá u Mariánských Lázní. Na této pozici zde pracoval až do svého uvolnění pro práci ve Federaci vlakových čet.

Je zakládajícím členem ZO FVČ Planá u Mariánských Lázní, která byla založena v roce 1995. Při vzniku ZO se zapojil do práce Výboru ZO ve funkci místopředsedy. V následném funkčním období byl zvolen na post předsedy ZO. V roce 2001 došlo ke sloučení ZO FVČ Planá u Mariánských Lázní se ZO FVČ Tachov. V nově rozšířené ZO FVČ Tachov nejprve působí jako místopředseda ZO a od roku 2011 až do současnosti jako předseda ZO.

Se vznikem ČD Cargo, a.s. v roce 2007 se začal aktivně podílet na práci prezidia Federace vlakových čet. S přestávkou mezi roky 2014 až 2016 vykonává v prezidiu FVČ funkci tajemníka FVČ pro ČD Cargo. Naši odborovou organizaci permanentně zastupuje při jednáních se zaměstnavatelem ČD Cargo, a.s. a v období kolektivního vyjednávání opakovaně působí jako náš hlavní kolektivní vyjednávač. Od roku 2016 je plně uvolněným funkcionářem FVČ.

 

 

 

 

Výzva členům FVČ  

volby do dozorčí rady ČD Cargo, a.s.

 

Federace vlakových čet (FVČ) se společně s Federací strojvůdců České republiky (FSČR) dohodly na vzájemné podpoře svých kandidátů ve volbách do dozorčí rady ČD Cargo, a.s.

 

Vzájemná podpora je motivována především snahou o adekvátní zastoupení zaměstnanců provozních profesí v dozorčí radě společnosti s cílem hájit jejich oprávněné zájmy.

 

Federace vlakových čet vyzývá své členy z řad zaměstnanců ČD Cargo, a.s., aby ve volbách do dozorčí rady ve dnech 22. – 25. října 2018 volili kandidáty FVČ a FSČR, kterými jsou p. Ivan Horna a p. Jiří Šafařík.

 

Jiří Šafařík se narodil v roce 1960. Je ženatý, má dvě děti. Jeho bydlištěm je městys Sovínky v okrese Mladá Boleslav.

 

Po studiu v železničním učilišti v Nymburku v oboru mechanik motorových lokomotiv a motorových vozů, ukončeném maturitou, složil předepsané zkoušky a od roku 1981 působí v profesi strojvedoucí.

 

 

Je zaměstnancem společnosti ČD Cargo, od roku 1978 původně ČSD, a to v PJ Praha, s pracovním zařazením strojvedoucí. V současné době je dlouhodobě uvolněn pro výkon funkce člena prezidia odborové organizace Federace strojvůdců České republiky.

Jako kandidát do Dozorčí rady ČD Cargo byl navržen Federací strojvůdců ČR, kterou zastupuje i ve výboru prestižní Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV), a to se zaměřením na oblast sociální politiky.

 

Více informací je možné nalézt na webových stránkách Federace strojvůdců ČR www.fscr.cz nebo v časopise Zájmy strojvůdce číslo 19/2018.

 

 

 

 

Aktualizace dne: 12.10.2018